Konverentsi eesmärk

Tervisekonverents on mõeldud kõigile, kes peavad oluliseks tervislikke eluviise, soovivad aidata iseennast ja oma lähedasi looduslähedaste ja kehasõbralike meetoditega

Konverentsi peamised eesmärgid:

♥ Suurendada osalejate teadlikkust tervislike valikute tegemisel

♥ Pakkuda võimalusi südamehaiguste riskifaktorite vähendamiseks meie elus

♥ Kogeda rõõmu suhtlemisest ja uute teadmiste saamisest